دانلود فایل


تحقیق درباره ازدواج موقت - دانلود فایلدانلود فایل نظر به اینکه آنها تنها کسانی نیستند که روح این قانون عالی اسلامی را درک نکرده اند, بلکه در گوشه و کنار افراد زیادی پیدا می شوند که بر اثر تبلیغ

دانلود فایل تحقیق درباره ازدواج موقت تعداد صفحه: 17
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایشفهرست مطالب
مقدمه
ازدواج موقت چيست؟
چرا ازدواج موقت يک ضرورت اجتماعى است؟
مشکل جنسى جوانان
راه حل اين مشکل چيست؟
فلسفه ازدواج موقت
يک نکته مهم ديگر
اما تکليف فرزندان ازدواج موقت
ازدواج مسيار!
نتيجه بحث در پيرامون ازدواج موقت
راهکارهای و پیشنهادات
منابع و مآخذ :


مقدمه
در اينجا بحثى درباره متعه و پاسخ بسيارى از ايرادهايى که از عدم توجه به فلسفه، و شرايط، و حدود و قيود آن ناشى مى شود، را بيان مى کنيم.
اخيراً در پاره اى از نشريات يک بحث به اصطلاح علمى درباره ازدواج موقت تحت عنوان مسأله اى به نام صيغه ! مطرح شده بود که نمونه کاملى از دخالت افراد غير صلاحيت دار در مسائل حقوقى و مذهبى بود.
گردانندگان اين مجله ضمن سفسطه ها و فريب کارى هاى روشنى خواسته اند درباره اين قانون اسلامى دست به سمپاشى زده و آن را طور ديگر جلوه دهند.
نظر به اينکه آنها تنها کسانى نيستند که روح اين قانون عالى اسلامى را درک نکرده اند، بلکه در گوشه و کنار افراد زيادى پيدا مى شوند که بر اثر تبليغات مسموم يا سوء استفاده هايى که از اين قانون شده چنان تصور مى کنند که ميان فحشا و ازدواج موقت هيچ گونه فرقى جز در لفظ نيست!
حتى اگر به کسى فرزند صيغه يا ابن الصيغه گفته شود، درست مثل اينکه او را فرزند نامشروع و زنا زاده خطاب کرده باشند، ناراحت مى گردد، بنابراين آنها نتيجه مى گيرند فحشا و ازدواج موقت هر دو بايد به طور مساوى محکوم و ممنوع اعلام گردد.
لذا لازم دانستيم اين مسأله را به صورت واضح و فشرده و دور از هر گونه تعصب مطرح کرده و نقاط مبهم و تاريک آن را روشن سازيم تا هم برادران اهل سنّت و هم افراد ناآگاه در محيط بدانند اين قانون اسلامى يک حکم کاملا مترقى و اصلاحى است که اگر به طور صحيح و با تمام شرايط و قيود آن اجرا گردد عامل بسيار مؤثرى براى ريشه کن کردن (فحشا) و (انحرافات جنسى) است.


ازدواج موقت چيست؟
ازدواج موقت که در افواه عوام به نام صيغه مشهور شده از نظر قوانين اسلامى يک نوع قرارداد ازدواج است که با ازدواج دائم (ازدواجهاى معمولى) هيچ گونه فرقى جز در مسأله محدود بودن مدت ندارد.
در ازدواج موقت، مرد و زنى که ازدواج آنها با يکديگر بلامانع است با هم پيمان زناشويى مى بندند و عقد مى خوانند و تعيين مهر و مدت مى کنند، و فرزندى که از آنها به وجود مى آيد يک فرزند مشروع و قانونى (حلال زاده) و داراى تمام حقوق و مزاياى يک فرزند است.
پس از تمام شدن مدت ازدواج موقت، و جدايى دو همسر از يکديگر، زن بايد عدّه نگهدارد، يعنى پيش از گذشتن مدت معينى حق ندارد با مرد ديگرى ازدواج دائم يا موقت کند (مدت مزبور اقلا چهل و پنج روز تمام براى زنانى که عادت ماهانه نمى بينند و براى آنها که مى بينند دو بار قاعده شدن است).
بديهى است فلسفه نگه داشتن عدّه اين است که روشن شود که از شوهر اوّل نطفه اى در رحم زن منعقد شده است يا نه، چه اينکه اگر منعقد شده باشد در اين مدت آشکار مى شود، ناگفته پيداست که در صورت انعقاد نطفه بايد تا موقع وضع حمل از ازدواج با ديگرى خوددارى نمايد.
بنابراين اگر زن، قبل از گذشتن مدت مزبور که در واقع حريم زوجيت محسوب مى شود با ديگرى عقد ازدواج دائم يا موقت ببندد ازدواج او باطل و عمل او عمل منافى عفت (زنا) محسوب خواهد شد ومشمول تمام کيفرهايى است که در اسلام براى اين کار تعيين شده است.
از اين گفتار چنين نتيجه مى گيريم که تمام حدود ازدواج و شرايط همسرى که در ازدواج دائم وجود دارد بايد در ازدواج موقت رعايت گردد (به استثناى موضوع مدت).
فقهاى اسلام طبق مدارک اسلامى تصريح کرده اند که اين دو نوع ازدواج از نظر احکام هيچ گونه فرقى با هم ندارند جز در يک مورد و آن اينکه:
در ازدواج دائم مسلمان نمى تواند با غير مسلمان ازدواج کند، ولى ازدواج موقت مرد مسلمان با زن غير مسلمانى که از اهل کتاب است (مانند مسيحى و يهودى) مانعى ندارد. اما از نظر آثار حقوقى اين دو نوع ازدواج فقط در دو مورد با يکديگر فرق دارند:
1. در ازدواج موقت زن و مرد از يکديگر ارث نمى برند (ولى البتّه فرزند آنها از هر دو ارث مى برد).
تازه اين در صورتى است که در عقد، شرط ارث نکنند، بنابراين اگر هنگام اجراى صيغه عقد شرط نمايند که از يکديگر ارث ببرند اين حق براى آنها ثابت خواهد بود.
2. در ازدواج موقت، زن حق نفقه ندارد و تنها همان مهر خود را مى تواند بگيرد، ولى قابل توجه اينجاست که چون مهر حد معينى ندارد و از طرفى مدت اين ازدواج هم طبق قرارداد معلوم است، زن مى تواند با توجه به مقدار مدت، مخارج خود را پيش بينى کرده و به مقدار مهر بيفزايد، و شايد اينکه در اسلام دستور داده شده در اين نوع ازدواج مهر صريحاً در متن عقد ذکر شود براى مراعات همين نکته و امثال آن بوده است.
روى اين حساب اين دو مورد تفاوت حقوقى (يعنى ارث و نفقه) چون هر دو قابل تغيير و تابع طرز قرارداد است (حق ارث را با شرط کردن در متن عقد، و نفقه را از طريق اضافه نمودن مهر مى توان تأمين نمود) فاصله زيادى ميان اين دو نوع ازدواج از نظر آثار ايجاد نمى کند.
از توضيحات بالا اين نکته روشن گرديد که: افراد کم اطلاع يا مغرضى که مى گويند در ازدواج موقت زن به صورت يک کنيز يا يک کالاى تجارتى به فروش مى رسد و يا به صورت يک قاليچه يا يک دست لباس در مى آيد و به اجاره داده مى شود کاملا غير منطقى و نادرست و دور از حقيقت است.
کجاى قانون ازدواج موقت مى گويد زن به صورت کنيز و برده در آيد يا مانند يک کالا فروخته يا اجاره داده شود؟!
آيا ازدواج موقت جز يک پيمان دو جانبه زناشويى منتها براى مدت معين، با رعايت تمام شرايط، چيز ديگرى هست؟ و آيا اين پيمان دو جانبه با ساير قراردادها و پيمانها از نظر حقوقى تفاوتى دارد؟!
اين، نهايت بى انصافى است که انسان قضاوت نسنجيده اى درباره موضوعى که يک وسيله مؤثرى براى مبارزه با فساد اجتماعى است (چنانکه خواهد آمد) بنمايد و آن را طور ديگرى جلوه دهد.
مگر نه اين است که در ازدواج موقت طرفين با رضايت کامل و آزادى اراده و اختيار و بدون هيچ گونه اجبار اقدام به بستن اين قرارداد دوجانبه مى نمايند؟
با اين حال آيا نام ازدواج موقت را يک جور جواز شرعى آدم فروشى گذاردن ناشى از بى اطلاعى يا سوءنيّت يا هر دو نيست؟
آيا اگر ما جلوى اين قانون را که اجراى صحيح آن مى تواند فحشا را به مقدار قابل توجهى از بين ببرد بگيريم، و به جاى آن بساط ننگين روسپى گرى را پهن کنيم خدمتى به جنس زن کرده و او را از اسارت و بردگى نجات داده ايم؟
نکته جالب توجه اينکه در مورد تعبير به اجاره دادن زن که عدّه اى از مخالفان ما روى آن تکيه کرده اند، طبق تصريح فقهاى ما اگر صيغه عقد متعه را به لفظ اجاره بخوانند يعنى زن بگويد اجرتک نفسى (خودم را به تو اجاره دادم...) باطل است، و از اين موضوع به خوبى روشن مى شود که روح عقد ازدواج موقت با روح اجاره کاملا مباينت دارد به دليل اينکه اجراى عقد با لفظ اجاره قطعاً باطل است.


تحقیق درباره ازدواج موقت


تحقیق درمورد ازدواج موقتی


تحقیق درباره ازدواج صیغه ای


تحقیق درباره ازدواج


تحقیق درباره ازدواج اینترنتی


تحقی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


همه چیز درباره ازدواج | کدبانوی ایرانی

ازدواج مردان جوان با زنان مسن . ازدواج مردهای جوان با زن های میانسال اتفاقی است که خیلی وقت ها زندگی دو خانواده را تحت الشعاع قرار می دهد.

تحقیق درباره ازدواج - asemankafinet.ir

ازدواج و بهداشت روانی,مقاله درباره ازدواج,تحقیق درباره ازدواج,,تحقیق ... و ازدواج موقت ...

‫Iranian UK - نظر مردم تهران درباره ی صیغه ازدواج موقت ...

نظر مردم تهران درباره ی صیغه ازدواج موقت!

' ۲۴ درصد' ازدواج های ایران ازدواج نوجوانان است - BBC News ...

تلاش نمایندگان زن مجلس برای افزایش سن قانونی ازدواج دختران; ازدواج زیر سن قانونی دختران ...

دلیل زشت شمردن صیغه چیست؟ | شهر سوال

با عرض سلام اولا تردیدی نیست که ازدواج دائم نسبت به ازدواج موقت اولویت و مزیت هایی دارد.

ازدواج داعشی‌ها با کودکان خردسال!/عکس - مجله اینترنتی

یکی از کاربران و فعالان اینترنتی در خصوص عکس منتشر شده این داعشی که در کنار یک دختربچه گریان ...

ازدواج داعشی‌ها با کودکان خردسال!/عکس - مجله اینترنتی

یکی از کاربران و فعالان اینترنتی در خصوص عکس منتشر شده این داعشی که در کنار یک دختربچه گریان ...

دانلود کامل مقاله ازدواج موقت (نکاح منقطع) – مسترفایل

ازدواج موقت از نگاه شهید مطهری – Tebyan – تبیان – ذخیره شده آنچه در این مجموعه خواهید خواند نظر آیت الله شهید مطهری درباره ازدواج موقت است که از کتاب نظام حقوق زن در اسلام برای شما دست‌چین شده است.

همه چیز درباره ازدواج | کدبانوی ایرانی

ازدواج مردان جوان با زنان مسن . ازدواج مردهای جوان با زن های میانسال اتفاقی است که خیلی وقت ها زندگی دو خانواده را تحت الشعاع قرار می دهد.

روایات درباره ازدواج موقت | هدانا | HADANA.IR

روایات درباره ازدواج موقت در نوشتار قبل درباره چرایی ازدواج موقت مطالبی مطرح شد، از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

عکس،تصاویر،عکس های جدید،عکسهای دیدنی،گالری تصاویر،آپلود ...

عکس،تصاویر،والپیپر،گالری تصاویر،گزارش تصویری,آپلود عکس،عکس جالب،دانلود عکس،عکس ها،عکس ...

تحقیق در مورد ازدواج موقت ۳۲ ص

تحقیق در مورد ازدواج موقت ۳۲ ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ...

ازدواج مسلمان و اهل کتاب | محسن کدیور

پرسش: آیا ازدواج مسلمان با غیرمسلمان مجاز است؟ آیا پسران مسلمان مجازند با دختران اهل کتاب ...

دانستنیهای قبل از ازدواج،آموزش روابط زناشویی،روابط دختر و ...

خواستگاری,انواع پرده بکارت,هوس,نامزدی پرده بکارت,دستگاه تناسلی زنان,روابط دختر و پسر,دختر ...

دلیل زشت شمردن صیغه چیست؟ | شهر سوال

با عرض سلام اولا تردیدی نیست که ازدواج دائم نسبت به ازدواج موقت اولویت و مزیت هایی دارد.

عکس،تصاویر،عکس های جدید،عکسهای دیدنی،گالری تصاویر،آپلود ...

عکس،تصاویر،والپیپر،گالری تصاویر،گزارش تصویری,آپلود عکس،عکس جالب،دانلود عکس،عکس ها،عکس ...

نوشته های خواندنی - kianavahdati.com

کیانا وحدتی من بودم و سیاهی شب های بی صدا من بودم و سکوت زخمی آهنگ های تو من بودم و گریه در ...

روایات درباره ازدواج موقت | هدانا | HADANA.IR

روایات درباره ازدواج موقت در نوشتار قبل درباره چرایی ازدواج موقت مطالبی مطرح شد، از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

آدرس و معرفی بهترین روانشناسان و متخصصین روانشناسی تهران ...

کارشناس روانشناسی – دانشگاه فردوسی مشهد. کارشناس ارشد روانشناسی خانواده و قبل از ازدواج

تحقیق در مورد ازدواج موقت ۳۲ ص

تحقیق در مورد ازدواج موقت ۳۲ ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ...

عده عقد موقت-آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله)

پاسخ: 1- عده ازدواج موقت بعد از تمام شدن مدت در صورتی که عادت ماهانه می بیند، به مقدار دو حیض ...

برای جاری کردن صیغه محرمیت در ازدواج موقت چه مسائل شرعی ...

شرایط ازدواج موقت: ۱. به عربى صحيح خوانده شود به احتياط واجب، و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه ...

عکس،تصاویر،عکس های جدید،عکسهای دیدنی،گالری تصاویر،آپلود ...

عکس،تصاویر،والپیپر،گالری تصاویر،گزارش تصویری,آپلود عکس،عکس جالب،دانلود عکس،عکس ها،عکس ...

زن در اسلام - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این مقاله احتمالاً حاوی تحقیق دست اول است. لطفاً با تأییدپذیر کردن ادعاهای موجود به وسیلهٔ ...

تحقیق در مورد ازدواج موقت ۳۲ ص

تحقیق در مورد ازدواج موقت ۳۲ ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ...

تحقیق در مورد چاپ سربی

بررسی بزه ارتشا در حقوق کیفری 35 ص

پاورپوینت آثار ریچارد راجرز -37 اسلاید

دانلود تحقیق در مورد دیمر

تحقیق در مورد عملكرد فيزيكي بخش كشاورزي

پاورپوینت در مورد پمپ و کمپرسور( اصول عملکرد ، راه‏اندازی و بهره‏برداری )-83 اسلاید

مقاله درباره حسابداري دولتي

تحقیق در مورد صدمات ورزشي

پاورپوینت درباره پروبیوتیکها

پاورپوینت در مورد پمپ و کمپرسور( اصول عملکرد ، راه‏اندازی و بهره‏برداری )-83 اسلاید