دانلود فایل


نمونه اجرا شده تست mmpi (نمونه اجرا شده آزمون mmpi) فایل چهارم (دو نمونه) - دانلود فایلدانلود فایل نمونه اجرا شده تست mmpi,تفسیر تست mmpi 2,تفسیر mmpi,نمونه تست mmpi,نمونه انجام شده آزمون mmpi,نمونه تفسیر تست mmpi,نمونه تفسیر mmpi,نمونه تفسیر

دانلود فایل نمونه اجرا شده تست mmpi (نمونه اجرا شده آزمون mmpi) فایل چهارم (دو نمونه) نمونه انجام شده آزمون mmpi
نمونه اجرا شده آزمون mmpi
نمونه تفسیر آزمون mmpi

تعداد صفحات: 30 (دو نمونه انجام شده mmpi)
نوع فایل: WORD

قسمتی از متن:
نمونه اول:
1-مقیاسهای اعتباری و بالینی:
1-1مقیاسهای اعتباری:
نمره ؟=0
با توجه تعداد این آیتم پروتکل معتبر می باشد.
مقیاس L=6
نمره 62T= نشان دهنده بازتاب دفاعی بودن ساده لوحانه ای است که در آن آزمودنی ویژگی های منفی را انکار کرده و مدعی ویژگی های مثبت است زیرا فکر می کند این نحوه عمل به نفع اوست. و با توجه به تعداد این آیتم پروتکل معتبر می باشد.
مقیاس F=4
در این مقیاس نمره 51= T نشان می دهد آزمودنی به شیوه معتبری پاسخ داده است.
مقیاس K=15
در این مقیاس نمره 50= T نشان می دهد که آزمودنی برداشت متوازنی از خود ارائه داده است که هم به رفتار ها و ویژگی های شخصیتی مثبت و هم منفی اعتراف کرده است.
2-1مقیاس های بالینی :
مقیاس1(Hs) : نمره 33= T نشان دهنده فقدان شکوه های بدنی و نبود نگرانی های وابسته به سلامت می باشد. و به عنوان فردی هشیار ، توانمند، مسئول و با وجدان و پیرو موازین اخلاقی می باشد.
مقیاس2 (D): نمره 53= T نشان دهنده عدم وجود علایم افسردگی در فرد می باشد. اما با توجه به اینکه برافراشته ترین مقیاس می باشد فرد زمینه و گرایش دارد که به سمت افسردگی برود.
مقیاس3 (Hy): نمره45 = Tنشان می دهد که آزمودنی فردی ساده اندیش، عیب جو، سنتی، تحت فشار و کنترل است و به آسانی به دیگران اعتماد نمی کند و شناختن او برای دیگران دشوار است.
مقیاس 4 (Pd): نمره41 = T نشان دهنده این است که آزمودنی بیش از حد کنترل شده، منتقد از خود، خشک و سنتی است و به گونه افراطی با پایگاه اجتماعی همانند سازی می کند.

نمونه دوم:
کد دونقطه ای:
81/18:
آزمودنی برای سازمان دادن به افکار خود توجهش را به نشانه های بدنی متمرکز می کنند. برای مقابله موثر با فشار روانی و اضطراب توانایی بسیار محدودی دارند. و فرد روابط میان فردی خود را با میزان قابل ملاحظه ای از فاصله گرفتن از دیگران و بیگانگی تجربه می کنند. و اغلب احساس خصومت و پرخاشگری دارند اما این احساس ها را در درون نگاه می دارند. و نمی تواند احساسات خود را به روش متعادل و سازگارانه ابراز کنند. و در ارتباط با جنس مخالف احساس بی کفایتی اجتماعی می کنند.

خرده مقیاس های هریس- لینگوز:
افسردگی ذهنی( D1):نمره71 T= نشان می دهدکه فرد غمگین، انرژی پایین، احساس حقارت، اعتماد به نفس پایین، اضطراب اجتماعی و علایق کمی دارد.
کندی روانی حرکتی(D2): نمره 65 =T نشان دهنده این است که ازمودنی تا حدودی احساس بی تحرکی و انزوا می کند و توان کنار آمدن با فعالیت های روزمره را ندارد.
بد کارکردی بدنی (D3) : نمره 51= T نشان می دهد که آزمودنی نسبت به عملکرد بدنی شان اشتغال خاطر ندارد.
ملال ذهنی (D4): نمره 62 =T که نشان دهنده عدم وجود ملال ذهنی است.
آشفتگی فکری(D5): نمره 68=T بیانگر این است که ازمودنی احساس حقارت غمگینی و بی فایدگی می کند و در برابر انتقاد بسیار آسیب پذیر است.
انکار اضطراب اجتماعی( Hy1): نمره 40 =T بیانگر این است که آزمودنی انکار اضطراب اجتماعی را نشان نمی دهد.
نیاز به محبت (Hy2): نمره 40 =T که نشان دهنده عدم وجود نیاز به توجه و محبت است.
رخوت-کسالت (Hy3): نمره 84=T نشان می دهد که آزمونی احساس ناراحتی می کند و از سلامت خوبی برخوردار نیست و احساس ضعف، خستگی و فرسودگی می کند و احساس ناخشنودی و غمگینی می کند.

تفسیر آزمون mmpi فرم بلند


نمونه تست انجام شده mmpi


دانلود نمونه اجرا شده آزمون mmpi


آزمون انجام شده mmpi


تست انجام شده mmpi


آزمون اجرا شده mmpi


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد بهینه سازی بیمارستان

تحقیق در مورد بهینه سازی بیمارستان

دانلود رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار

پاورپوینت آجرهاي سنتي

تکنیک هایی لازم برای کنترل پرخاشگری 3ص

دانلود تحقیق در مورد خوردگي ميكروبيولوژي و نحوه كنترل آن

دانلود پاورپوینت در مورد اوضاع اقتصادی در ایران باستان

تحقیق فضايل رسول خدا

تحقیق درباره هستي شناسي از نظر وينگشتاين

پاورپوینت درس نهم ادبیات هفتم کلاس ادبیات مروارید در صدف