دانلود فایل


مقاله انگلیسی مدل های تکامل توانایی برای مدیریت سازمانی صنایع نفت به همراه ترجمه فارسی(PDF) - دانلود فایلدانلود فایل عالی و پرمحتوا

دانلود فایل مقاله انگلیسی مدل های تکامل توانایی برای مدیریت سازمانی صنایع نفت به همراه ترجمه فارسی(PDF) 1- مقدمه
مدیریت خطرات مرتبط با سلامت – امنیت – محیط و موارد مالی پیش رو هستند و مدیریت مناسب خطر یک عامل ضروری در بالاترین سطح تجاری در نظر گرفته می شود.در بریتانیا ، مدیریت امنیت و محیط موضوع کنترل قوانین هستند که هدف آنها اطمینان از فعالیت درست شرکت و تاکید مناسب بر این مسائل مهم است.به هر حال ، روش تنظیم کننده دارای کاربردهای مهم در سازمان و توانایی سازمانها برای مدیریت امنیت و خطر است.
در حوزه امنیت ، از سال 1974 تبصره سلامت و امنیت کاری در بریتانیا چارچوبشرایط هدف را مطرحکرد که در ان افرادی که خطر را ایجاد می کنند مسئول ارزیابی و کنترل می باشند.این عامل شامل تشریح این موضوع است که خطرات تا حدی کاهش می یابند که قابل قبول هستند یا کمتر از سطح قابل قبول هستند.در حوزه محیطی بریتانیا هم ، یک روش ترکیبی برای حفاظت در برابر آلودگی و کنترل مورد استفاده قرار گرفته است.این روش که مبتنی بر خطر نیست یک روش هدفمند است.هدف اصلی این روش دست یابی به سطح بالای محافظت از طریق پیشگیری از انتشارات و در صورت امکان کاهش آن در هوا – اب و زمین است.این روش در این مورد اشاره شده از طریق تعیین و تقویت شرایط مجاز بر اساس فناوری موجود است در عمل میزان پذیرش این روش برای خروج از الودگی و اطمینان از امنیت تغییر نکرده است.موفقیت روش تنظیم کننده بستگی به توانایی سازمانهای خطرساز برای مدیریت خطرات است برای مثال ، در شیوه تنظیم هدف نیاز به توانایی مدیریت بالاتر وجود دارد که در ان تولید کننده خطر تحت تاثیر سایر افراد برای مدیریت خطر قرار می گیرد.یک روش تنظیم هدف متمایل به تنظیم هدف – سنجش عملکرد و ارزیابی عملکرد است که در دست یابی به بالاترین میزان امنیت و محافظت محیطی موفق است.هدف اصلی این مقاله بحث در مورد مفهوم مدل تکامل توانایی سازمان و کاربرد این مدل در صنعت نفت و ارتباط ان با محیط تنظیم کننده هدف است.
2- شیوه امنیت در صنعت نفت بریتانیا
روش کنونی برای امنیت در بریتانیا در قوانین امنیت تاسیسات نفتی مطرح شده است.این قوانین نیازمند این است که تمام خطرات احتمالی حاصل از یک اتفاق شناسایی شوند زیرا ارزیابی و سنجش این خطرات با کاهش خطرات تا حد پایین کاربردی یا ALARP کمک می کند.قوانین امنیت با استفاده از یک سری قوانین پشتیبانی کننده اجرا می شود که یکی از آنها ارتباط خاص با روش تکامل توانایی با نام قوانین طراحی و ساخت در سال 1996 دارد.این تاسیسات نیازمند شناسایی عناصر مهم امنیت SCE برای تاسیسات هستند که بخشی از تاسیسات هستند و می توانند با ثبات یا خطرات احتمالی در ارتباط باشند و هدف آنها پیشگیری یا محدود کردن تاثیرات خطر یک اتفاق مهم است و برای مثال می توان به استفاده از شاخص ها برای کاهش خطرات پرسنل اشاره کرد.قوانین طراحی و ساخت نیازمند یک طرح تاییدی برای اجرا در تمام اتفاقات امنیتی هستند که این فرایند شامل بررسی طرح یا ویژگی ها توسط یک فرد ماهر و متخصص LCP است و این کنترل مستقل در فرایند طراحی به درستی مطرح شده است.
3- امنیت چگونه تشریح می شود ؟
در یک روش تنظیم هدف مسئولیت بر عهده افراد ایجاد کننده خطر برای تشریح امنیت تاسیسات و ارزیابی رسمی امنیت می باشد که این عوامل از داده های ضروری می باشند .از قدیم فرآیند ارزیابی امنیت یک طراحی بزرگ با توجه به تحلیل فنی جامع امنیت در طراحی انجام می شود.این کار دربرگیرنده یک ارزیابی کامل از خطرات احتمالی پیش روی تاسیسات است.چنین تحقیقاتی شامل بررسی های شناسایی خطر به شکل HAZID یا HAZOP و ترکیبی از روش های مناسب و کدهای بین المللی و استانداردها و قوانین طراحی می باشد..در شرایط ایده ال خروجی های این تحقیقات سبب اطلاع رسانی در تصمیم گیری می شود و تیم را قادر می سازد تا تاسیساتی را ایجاد کنند که در ان طرح و خطرات به اندازه ای کاهش یافته اند که دست یابی به هدف کاربردی باشند.
به هر حال در عمل کاربرد روش های امنیت طراحی شامل کار و زمان زیاد است و فقط در صورتی می تواند انجام شود که بخش قابل توجهی از طراحی کامل شود.متعاقبا یکی از چالش های کلیدی برای شرکت ایجاد تمایز بین ویژگی های طرح خوب و بد در مراحل اولیه طراحی و ساخت است.
با توجه به ماهیت فرایند طراحی این مورد در اواخر فرایند طراحی اتفاق می افتد که ویژگی های اصلی طرح توافق شده باشد.علاوه بر نصیحت های قدیمی در استفاده از HAZOP واحد انتظار انجماد طرح را می توان نام برد که در ان جزئیات کافی از طرح برای پشتیبانی از اجرای اشظخح موجود باشد.در حالیکه در این مرحله ، تغییر در مقایسه با مراحل ساخت یا اجرا هزینه کمتری نیاز دارد اما ایجاد تغییرات جزئی در طراحی پر هزینه است و تحت تاثیر مدیرانی قرار می گیرد که تشویق به تامین هزینه و اهداف شده اند.
برای اطمینان از اینکه در فرایند طراحی یک محصول مطمئن حاصل می شود یک روش کاملا متفاوت برای اطمینان از امنیت نیاز است.تفکرات اولیه در مورد HES و امنیت طراحی این تردید را به همراه می اورند که اصلاح فنی و ارزیابی HAZOP ارزیابی مطمئن در تصمیم گیری را به همراه دارد و برداشت بر این است که یک روش موثرتر متمرکز بر فرایند مدیریت امنیت است و تاکید ان بر ارزیابی رسمی خطر نیست و برای مثال می توان تغییر از تاکید به سمت ارزیابی امنیت را برای ارائه بهترین محصول را نام برد.توانایی سازمان برای مدیریت طراحی در فرابند امنیت مهم است و باعث می شود تا محققان به بررسی استفاده از شاخص های عملکرد مدیریت و مدل تکامل توانایی بپردازد که با تغییر کلیدی در اطمینان نمایان می شوند.
به هر حال اثبات شده است که انجام این کار با استفاده از روش های سنتی دشوار است.دلیل این است که میزان پیچیدگی ابزار ارزیابی امنیت و روش های ان در صورت تاکید بر نتیجه طراحی مهم نخواهد بود و تصمیمات مرتبط با امنیت نیازمند جزئیات مهندسی برای تعریف هستند.


پزشکی


تحقیق


مقاله انگلیسی


بهداشت


دانلود


خرید


عمومی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت درباره ميكروبيولوژي مواد غذايي

مقاله انواع لیزر

تحقیق در مورد آمادگي ذهني براي شركت در مسابقه 22 ص

سیستم آزمون

تحقیق در مورد آموزش الزامي در بهرهوري نيروي انساني 25 ص

طرح درس سالانه قرآن هفتم

تحقیق در مورد بور در خاك 69 ص (word)

پاورپوینت درباره صدمه پذیری شبکه های بی سیم

پاورپوینت درمورد مخابرات نوري و فيبر نوري

تحقیق در مورد سخنان دلنشین از سفر آخرت