دانلود فایل


دانلود تحقیق آماده با موضوع قانون جهانی گرانش - 9 صفحه ورد - دانلود فایلدانلود فایل دانلود تحقیق آماده با موضوع قانون جهانی گرانش 9 صفحه ورد

دانلود فایل دانلود تحقیق آماده با موضوع قانون جهانی گرانش - 9 صفحه ورد نیرویی که دو ذره به جرمهای و و به فاصله r از هم به یکدیگر وارد می کنند، نیروی جاذبه ای است که در امتداد خط واصل دو ذره اثر می کند و بزرگی آن برابر است با:در رابطه فوق G ثابت جهانی گرانش است که مقدار آن برای تمام زوج ذرات یکسان است.
اطلاعات اولیه
آنچه اشاره شد، تحت عنوان قانون جهانی گرانش نیوتن معروف است. این قانون مقدار ، جهت و نوع نیروی گرانشی را که دو ذره بر یکدیگر اعمال می کنند، بیان می کند. بهتر است بدانیم که نیروهای گرانش میان دو ذره ، همان زوج نیروهای عمل و عکس العمل هستند. ذره اول نیرویی به ذره دوم وارد می کند که جهت آن به طرف ذره اول و در امتداد خطی است که دو ذره را به هم وصل می کند. به همین ترتیب ، ذره دوم هم نیرویی به ذره اول وارد می کند که جهت آن به طرف ذره دوم و در امتداد خط واصل دو ذره است. بزرگی این نیروها مساوی ، ولی جهت آنها خلاف یکدیگر است و از قانون سوم نیوتن تبعیت می کنند.
ثابت جهانی گرانش
بر اساس قانون گرانش ، نیروی جاذبه گرانش میان دو ذره با حاصلضرب جرم آن دو ذره نسبت مستقیم و با مجذور فاصله بین آنها نسبت معکوس دارد. بنابراین برای اینکه این تناسب به یک رابطه تساوی تبدیل شود، در طرف دوم یک ثابت تناسب اضافه می شود. این ثابت به نام ثابت جهانی گرانش معروف است. ثابت گرانش یک کمیت نرده ای است و دارای دیمانسیون می باشد.
برای خرید کل تحقیق از لینک زیر استفاده کنید


دانلود تحقیق آماده با موضوع قانون جهانی گرانش 9 صفحه ورد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


لعاب و سفال و رنگ آميزي آن 115 ص

مقاله XPath چيست

تحقیق در مورد تعمیر و نگهداری ساختمان 10 ص

تحقیق در مورد شرح زندگی نامه حكیم ابوالقاسم فردوسی

دانلود پاورپوینت هندسه و تناسبات

شناخت و مقایسه متدلوژی های چابک

پاورپوینت تاریخچه پیوند اعضاء از مرگ مغزی در ایران 

پاورپوینت فایده و کاربرد ریاضی در زندگی روزمره

رشد گیاهان

تحقیق جامع بررسي عوامل محيطي جغرافيايي و انساني پارك چيتگر