دانلود فایل


پروژه ساخت و بهره برداري ازيك سيستم سرمايش جذبي - دانلود فایلدانلود فایل پروژه ساخت و بهره برداری ازیک سیستم سرمایش جذبی

دانلود فایل پروژه ساخت و بهره برداري ازيك سيستم سرمايش جذبي نام فایل : پروژه ساخت و بهره برداري ازيك سيستم سرمايش جذبي
فرمت : WORD
تعداد صفحات : 126
توضیحات
فصل اول- آشنايي
1-1- ماشين جذبي و كاربردهاي آن................ 2
2-1-1- مفاهيم و اصول....................... 2
3-1-1- فرايندهاي ترموديناميكي در سيكل جذبي. 6
4-1-1- فشارهاي بالا و پايين ماشين........... 10
5-1-1- يك قرارداد ......................... 10
6-1-1- كاربردها: ماشين جذبي در مقياس تجارتي 10
2-1- انواع ماشينهاي جذبي و تفاوت هاي آنها..... 13
1-2-1- جفت مبرد- جاذب...................... 13
2-2-1- روش هاي مختلف گرمايش................ 16
3-2-1- طبقه هاي ژنراتور.................... 18
4-2-1- ماشين جذبي براي گرمايش و سرمايش .... 19
3-1- اهداف اين تحقيق.......................... 21
1-3-1- ماشين جذبي درمقايسه با ماشين تراكمي. 21
2-3-1- محلول آب- بروميد ليتيم در مقايسه با امونياك – آب............................................ 22
3-3-1- سيستم هوا خنك در مقايسه با آب خنك... 23
4-3-1- استفاده مستقيم از گاز شهري در مقايسه با منابع ديگر نظير بخار داغ و انرژي خورشيدي..................... 24
5-3-1- ظرفيت دستگاه........................ 25
4-1 -مراجع.................................... 26
فصل دوم- ترموديناميك سيكل
1-2- روش هاي مختلف خنك كن..................... 28
1-1-2- خنك كردن با آب...................... 28
2-1-2- خنك كردن با هوا..................... 28


عنوان صفحه

3-1-2- خنك كردن تبخيري..................... 29
2-2- طرح مناسب بهمراه مدل فيزيكي و دياگرام جريان 30
3-2- پيش فرض ها و داده هاي ورودي.............. 36
4-2- خواص ترموديناميكي و ترموفيزيكي نقاط...... 41
5-2- ضريب عملكرد.............................. 45
1-5-2- تعريف كلي ............................. 45
2-5-2- ضريب عملكرد ماشين جذبي ................ 47
3-5-2- ضريب عملكرد اصلاح شده................ 50
6-2- مراجع.................................... 54
فصل سوم- بررسي اواپراتور
1-3- مقدمه.................................... 56
2-3- اواپراتور پاششي.......................... 57
3-3- روشي براي تخمين طول لوله در اواپراتور.... 58
1-3-3- انتقال حرارت........................ 58
2-3-3- ضريب انتقال حرارت سمت مايع سرد شده.. 59
3-3-3- ضريب انتقال حرارت سمت مبرد.......... 60
4-3- تبخير لايه اي............................. 61
5-3- روش بررسي اواپراتور...................... 61
6-3- روش محاسبات.............................. 62
1-6-3- آب خنك شونده ....................... 62
2-6-3- محاسبات داخل لوله................... 63
3-6-3- محاسبات براي ديواره لوله............ 65
4-6-3- محاسبات خارج لوله................... 66
5-6-3- انتقال حرارت در اواپراتور........... 67
6-6-3- ضريب انتقال حرارت كلي............... 68
7-6-3- حل نهايي و محاسبه طول لوله.......... 69

عنوان صفحه

7-3- مراجع.................................... 69
فصل چهارم بررسي كندانسور
1-4- مقدمه.................................... 71
2-4- توضيح.................................... 72
3-4- انتقال حرارت............................. 72
4-4- محدوده هاي تغييرات در شرايط محاسبه ...... 73
5-4- بيان پارامترها........................... 76
6-4- ناحيه خنك شدن فاز بخار .................. 76
7-4- محاسبه ضريب انتقال حرارت سطح لوله با هوا. 77
8-4- تعاريف و معادلات براي ضريب انتقال حرارت كلي 79
9-4- تقطير لايه اي داخل لوله................... 80
10-4- افت فشار................................ 82
11-4- چگونگي محاسبات.......................... 83
12-4- مراجع................................... 84
فصل پنجم- بررسي محفظه جاذب
1-5- مقدمه.................................... 86
2-5- كريستاليزاسيون........................... 86
3-5- مقايسه سه نوع جاذب از نظر كاركرد آنها در سيكل هوا- خنك جذبي................................. 88
1-3-5- توضيحات ضروري....................... 88
2-3-5- محاسبات مشابه براي هر سه سيكل....... 89
3-3-5- مدل EISA............................. 91
4-3-5- محاسبات مدل EISA..................... 94
5-3-5- مدل KUROSAWA........................ 95
6-3-5- مدل تلفيقي.......................... 99
4-5- طراحي جذب................................ 103
عنوان صفحه

5-5- مراجع.................................... 104
فصل ششم- ژنراتور106
1-6- مقدمه.................................... 106
2-6- مدل فيزيكي .............................. 107
3-6- ضريب انتقال حرارت سمت آب- بروميليتيم..... 108
4-6- آناليز احتراق سوخت....................... 110
5-6- محاسبات احتراق سوخت...................... 112
6-6- انتقال حرارت در سمت گاز.................. 113
1-6-6- انتقال حرارت جابجايي ............... 114
2-6-6- انتقال حرارت تابش................... 116
3-6-6- محاسبه سطح لوله..................... 120
7-6- مدلهاي عملي........................... 120
8-6- مراجع.................................... 125
نتيجه گيري كلي................................ 126
پروژه ساخت و بهره برداری ازیک سیستم سرمایش جذبی


ترمودینامیک سیکل


بررسی اواپراتور


بررسی اواپراتور


بررسی محفظه جاذب


ژنراتور


نتیجه گیر?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ساخت و بهره برداری ازیك سیستم سرمایش جذبی

پروژه ساخت و بهره برداري از يک سيستم سرمايش جذبي - میهن ... mihanarze.ir/پروژه-ساخت-و-بهره-برداري-ازيك-سيستم-سرم/ ساخت و بهره برداري از يک سيستم سرمايش جذبي.

ساخت و بهره برداری ازیك سیستم سرمایش جذبی

پروژه ساخت و بهره برداري از يک سيستم سرمايش جذبي - میهن ... mihanarze.ir/پروژه-ساخت-و-بهره-برداري-ازيك-سيستم-سرم/ ساخت و بهره برداري از يک سيستم سرمايش جذبي.

دانلود ساخت و بهره برداري از يك سيستم سرمايش جذبي با فرمت ...

دانلود ساخت و بهره برداري از يك سيستم سرمايش جذبي با فرمت ورد. 3 هفته ago فنی و مهندسی 3 ...

ساخت و بهره برداری ازیك سیستم سرمایش جذبی

پروژه ساخت و بهره برداري از يک سيستم سرمايش جذبي - میهن ... mihanarze.ir/پروژه-ساخت-و-بهره-برداري-ازيك-سيستم-سرم/ ساخت و بهره برداري از يک سيستم سرمايش جذبي.

ساخت و بهره برداری ازیك سیستم سرمایش جذبی

پروژه ساخت و بهره برداري از يک سيستم سرمايش جذبي - میهن ... mihanarze.ir/پروژه-ساخت-و-بهره-برداري-ازيك-سيستم-سرم/ ساخت و بهره برداري از يک سيستم سرمايش جذبي.

ساخت و بهره برداري ازيك سيستم سرمايش جذبي 125 صفحه word

خرید این محصول ساخت و بهره برداري ازيك سيستم سرمايش جذبي 125 برگ word فهرست مطلب‌ها ...

دانلود مقاله تاریخچه تنیس

تحقیق در مورد بهار و معاد

تحقیق در مورد بهار و معاد

تحقیق در مورد علل دین گریزی انسانها 15 ص

تحقیق درمورد استاندارد روش اندازه‏گيري يد ( بر حسب يد ور پتاسيم ) در خوراك دام و طيور

مالیات بر درآمد مشاغل

مقاله درباره فيثاغورث

ساختار ماشين هاي الكتريكي

دانلود مقاله سيستم دارورساني نوين نانو

دانلود پروژه کامل درباره تحليلي بر ديروفيلاريوزيس و روش‌هاي تشخيص آزمايشگاهي