دانلود رایگان


دانلود پاورپوينت پيرامون نظریه مراجع محوری راجرز - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت پیرامون نظریه مراجع محوری راجرز

دانلود رایگان دانلود پاورپوينت پيرامون نظریه مراجع محوری راجرز دانلود پاورپوينت پيرامون نظریه مراجع محوری راجرز
24اسلاید
چکيده محتواي فايل:

نظریه مراجع محوری راجرز :

تاریخچه
ž
ž راجرز در بخشی از خاطرات خود می گوید: روي مادر بسيار باهوشي كار مي كردم كه پسر آتشپاره اي داشت. مشكلش، طرد كردن صريح پسرش بود اما با گذشت چند جلسه گفتگو نتوانستم وي را متوجه اين قضيه كنم. من گفته هاي او را جمع بندي كردم و سعي كردم به وي كمك كنم قضيه را از اين بعد نگاه كند. اما به جايي نرسيدم. بالاخره تسليم شدم. به او گفتم مثل اينكه هر دو خسته شده ايم و به جايي نمي رسيم و گفتم شايد بهتر باشد تماس مان را قطع كنيم. او هم قبول كرد. مصاحبه را تمام كرديم و دست داديم. به طرف درب دفترم حركت كرد. ولي هنوز به درب دفترم نرسيده بود كه برگشت و پرسيد: شما همين جا با بزرگسالان مشاوره انجام مي دهيد. وقتي جواب مثبت مرا شنيد گفت: خوب من كمك مي خواهم.
žدوباره سرجايش نشست و شروع كرد به فاش كردن نااميدي خودش از ازدواج و مشكلاتش با شوهرش از شكست ها و آشفتگي هاي ذهنش حرف زد‏‏، حرفهايي كه با شرح حال، ستروني كه قبلاً داده بود كاملاً فرق مي كرد. از همان جا بود كه درمان واقعي شروع شد و با موفقيت زيادي خاتمه يافت .
žاين ماجرا يكي از آن ماجراهايي بود كه مرا به اين حقيقت رهنمون ساخت كه خود مراجعان بهتر از هر كس ديگري عامل و مسبب ناراحتي هايشان و سمت و سوي آن را مي شناسند. آنها بهتر از هر كسي مي دانند كه كدام مشكلات شان بسيار مهم و حياتي اند و چه تجربه هايي در اعماق وجودشان دفن شده است.

به طور کلی سه دوره متمايز را در شكل گيري و گسترش مراجع محوري مي توان مشاهده كرد :

دوره اول :

در فاصله سال هاي 1940 تا 1950 ، كه درمان به طور غير مستقيم انجام مي شد. در اين دهه ، نقش اصلي درمانگر ايجاد رابطه پذيرا و فضايي آزاد و عاري از تهديد بود كه بدان وسيله مراجع مي توانست نسبت به خـود و موقعيت خويش بينش كسب كند.

دوره دوم :

كه ســال هاي 1950 تا 1957 را شـامل مي شود، درمانگر بر اساس پژوهش هاي انجام شده در نحوه كار خود تغييراتي به وجود آورد و به انعكاس احساسات و عواطف مراجع و ارائه پاسخ هاي مناسب به او در جريان روان درماني پرداخت .

žدوره سوم :

žدرمان تجربي و احساسي، در خلال سال هاي 1957 تا 1970 ديدگاه هاي جديدي را در روان درمان مراجع – محوري ايجاد كرد . راجرز با ادامه كار در بيمارستان ها و نيز با افراد سالم ، دريافت كه نحوه برخورد درمانگر و درك توأم با همفهمي با مراجع به مراتب مهمتر از كاربرد فنوني است كه قبلاً توصيه كرده است . بدين لحاظ در اين دوره بر جهان پديداري و تجربيات دروني مراجع و نيز شرايط حاكم بر جريان روان درماني تأكيد بيشتري مبذول شد .

مفاهیم بنیادی نظریه راجرز :
žالف ـ نظریه شخصیت :
راجرز معتقد بود كه انسان در اصل داراي جوهره و ماهيتي مثبت است و هيچ چيز منفي يا شومي ذاتي او نيست. به نظر راجرز در صورتي كه به اجبار به ساختارهاي ساخته و پرداخته اجتماعي رانده نشويم و درست همان طوري كه به اجبار به ساختارهاي ساخته و پرداخته اجتماعي رانده نشويم و درست همان طوري كه هستيم مورد قبول و پذيرش واقع شويم ، به نحوي زندگي خواهيم كرد كه موجب پيشرفت خود و جامعه شويم. به نظر راجرز انسان در اصل هم به ارضاي نيازهاي شخصي و هم به ايجاد رابطه نزديك و صميمانه با ديگران نياز دارد و خواستار هر دوي اينهاست . در مجموع چنين به نظر مي رسد كه ديدگاه راجرز در اصل ديدگاهي انسان گرايانه است.


پديدار شناسي انساني در مشاوره و روان درماني مراجع ـ محوري :

پديدار شناسي اساس مشاوره و روان درماني مراجع ـ محوري را تشكيل مي دهد . پديدار شناسي عبارت است از اینکه هر پديده اي اعم از اينكه شي باشد يا شخص باشد يا ماده اي باشد يا جنبه اي از شي يا ماده باشد، يك واقعيت عيني و قابل مشاهده دارد كه از طريق حواس انسان قابل احساس و قابل درك است. زماني كه چنين شي يا چنين پديده اي توسط يكي از حواس ما احساس مي شود ، با تفكر خود ، با افكار خود و با نگرش خود آن احساس را درك مي كنيم . بعد از درك ، آن شي را تعبير و تفسير كرده و به آن معني مي دهيم. بنابراين ادراك ما از يك پديده في الواقع حاصل تجارب گذشته ما و ذهنيت ما از شي يا ماده است ، اين ويژگي يعني درك (شناخت) شخصي فرد از اشياء و پديده ها و افراد ، مركز اصلي رويكردهاي پديدار شناسي است.


žگرايش به خود شكوفايي :

žگرايش به خود شكوفايي تنها انگيزه اساسي آدمي است. او بر اين باور بود كه انسان، ذاتاً مايل به حفظ و نگهداري خويش و در تقلاي پيشرفت و تعالي است و منظور او از خود شكوفايي نيز همين بود. خود شكوفايي در عين حال به معناي حفظ بقاي ارگانيزم نيز هست. به نظر راجرز، انسان از همان آغاز تولد طوري برنامه ريزي شده است كه با موفقيت به خود شكوفايي دست يابد. ما انسان ها ذاتاً فعال و پيشرو هستيم و در صورت مناسب بودن شرايط براي به حداكثر رساندن توانايي هاي بالقوه خويش تلاش خواهيم كرد.
žويژگي هاي رشد از فردي به فردي ديگر تفاوت مي كند . به عبارت ديگر وقتي شرايط براي شكوفايي فراهم است ، هيچ فردي عيناً به كاري كه ديگري انجام مي دهد نمي پردازد. گر چه خود شكوفايي با در نظر گرفتن ويژگي هاي افراد از شخصي به شخص ديگر متفاوت است ولي مواردي كلي نيز وجود دارد. برخي ويژگي هاي مشترك ناشي از فرايند خود شكوفايي عبارتند از انعطاف پذيري در برابر تحجر ، باز و پذيرا بودن در برابر دفاعي بودن و خود پيروي در برابر ديگر پيروي
دانلود پاورپوینت پیرامون نظریه مراجع محوری راجرز


پاورپوینت نظریه مراجع محوری راجرزمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت اندیشه اسلامی 2

تحقیق درمورد زن در جامعه

تحقیق درمورد زن در جامعه

وکتور خوشنویسی آیه مبارکه «قل ان صلاتی و نسکی و محیایی و مماتی لله رب العالمین»

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره فعالیت های ترفیعی و تشویقی

دانلود نمونه سوالات مدیریت عمومی پیام نور

عناصر بصري در گرافيك

دانلود مقاله بتن‌هاي توانمند و ويژه

الگوی کامند (command) نرم افزار کتیا مطابق با کامندهای اتوکد

تحقیق درباره تربيت فرزند از ديدگاه امام علي