دانلود فایل


دانلود پاورپوینت از ژن تا پروتئين- 36 اسلاید - دانلود فایلدانلود فایل از ژن تا پروتئین

دانلود فایل دانلود پاورپوینت از ژن تا پروتئين- 36 اسلایدبيماري آلكاپتونوريا
•يك نوع بيماري ارثي (از نوع اتوزومي مغلوب) که ژن آن روي کروموزوم شماره 3 انسان قرار دارد•علت نام گذاري:( ادرار = uria و Alkapton = نام ديگر هموجينتسيک اسيد است)•علت اصلي بيماري: جهش در ژن سازنده انزيم تجزيه کننده هموجنتيسيک اسيد(هموجنتيسيک اسيد اکسيداز) است•علت ثانويي بيماري: عدم وجود آنزيم تجزيه کننده هموجنتيسيک اسيد موجب تجمع هموجنتيسيک اسيد در داخل ادرار افراد بيمار مي شود ، اين اسيد در ادرار افراد بيمار، در مجاورت اکسيژن هوا اکسيده و پليمريزه شده و به رنگدانه سياه ملانين تبديل مي شود •نشانه بيماري: سياه شدن ادرار افراد بيمار در مجاورت اکسيژن هوا ••تست:
اگر به محيط کشت حداقل در آزمايش بيدل و تيتوم ماده اي که براي درمان کم خوني استفاده مي شود اضافه کنيم چه خواهدو چرا؟
1) هاگ جهش يافته کپک رشد مي کند چون اين ماده يک ماده آلي است و محيط کشت را غني شده مي کند.
2) هاگ جهش يافته کپک رشد مي کند چون اين ماده براي توليد آرژنين لازم است.
3) هاگ جهش يافته کپک رشد نمي کند چون اين ماده براي توليد آرژنين لازم نيست.
4) هاگ جهش يافته کپک رشد نمي کند چون کپک خون ندارد.


انواع ساختار tRNA :

الف ) ساختار اول: همان حدوداَ 74 تا 90 نوکلوئيد هستند که بصورت خطي به دنبال هم با پيوند فسفو دي استري متصل شده اند•ب) ساختار دوم برگ شبدري:ويژگي اين ساختار در وجود حلقه هايي است که به وسيله ساقه هاي (بازوهاي) کوتاهي از يکديگر جدا شده اند(1بازوي پذيرندهCCA که اسيد امينه اختصاصي را به خود مي گيرد.(2بازوي T يا بازوي C ψ T : به دليل وجود باز سودويوريدين تيمين به اين نام خوانده مي شود(3بازوي آنتي کدون: مکمل کدونmRNAدر اين بخشي از مولکول قرار دارد(وجه تمايز تمام RNAهاست)(4بازوي D که در بخش حلقه اي خود داراي نوعي يوراسيل تغيير يافته ديگري بنام دي هيدرويوريدين است(5بازوي متغير يا کاذب: بين بازوي C ψ T و بازوي ضدرمز (آنتي کدون) قرار دارد (1راه انداز(promoter) ، قسمتي از DNA است که به RNA پلي مراز امکان مي دهد رونويسي را از محل صحيح آغاز کند و مثلاً اين کار را از وسط ژن شروع نکند(2جايگاه آغاز رونويسي (initiation site) قرار دارد. جايگاه آغاز رونويسي، به اولين نوکلئوتيدي از DNA گفته مي شود که رونويسي مي شود.(3جايگاه پايان رونويسي (termination site): به قسمتي از مولکول DNA گفته مي شود که پس از رونويسي آن توسط RNA پليمراز حالتي در RNA بوجود مي آيد که سبب توقف آنزيم RNA پليمراز و جدا شدن RNA پلي مراز، DNA و mRNA تازه ساخته شده،از يکديگر مي شودنکته جنس تمامي اين موارد از DNA مي باشد.
ژن هاي يوکاريوتي، گسسته انداگزون :بخشي از DNAيوکاريوتي است که رونوشت آن درباقي مي ماند mRNA بالغ باقي مي ماند.
اينترون :بخشي از DNA يوکاريوتي است که رونوشت آن از mRNA اوليه حذف مي شود.
پيرايش:فرآيند حذف رونوشت اينترون هاازmRNA اوليه وباقي ماندن رونوشت هاي اگزون در mRNA بالغ يوکاريوتي
mRNA اوليه:RNA اي در يوکاريوت هاکه مستقيماً در نتيجة فعاليت RNA پلي مرازII حاصل مي شود.
mRNA بالغ : mRNAاوليه در پس از تغييراتي) که يکي از آن تغييرات کوتاه شدن است)به mRNA اي تبديل مي شود که براي ترجمه به سيتوپلاسم مي رود
دقت کنيد:در فرآيند پيرايش اينترون حذف نمي شود زيرا اينترون بخشي از DNA مي باشد و قابل حذف نيست ، آنچه كه حذف مي شود رونوشت اينترون است.از ژن تا پروتئین


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت و تحقیق آماده دانلود پاورپوینت چهارشنبه ...

پروژه آماده برای کسر خدمت سربازی تا ... اسلاید از پاورپوینت ... دانلود کل پاورپوینت از ...

پاورپوینت ساختار ژن - دانلود رایگان

دانلود رایگان دانلود ساختار ژن,تحقیق ... برد تا حد ... از اسلاید پاورپوینت ...

دانلود برنامه پاورپوینت نسخه ویندوز آپدیت 2017 از بازار ...

‏‏آموزش برنامه مایکروسافت آفیس پاورپوینت 2016 ... 2017 از دانلود ، نصب تا ... اسلاید36 ...

دانلود پاورپوینت و تحقیق آماده دانلود پاورپوینت چهارشنبه ...

پروژه آماده برای کسر خدمت سربازی تا ... اسلاید از پاورپوینت ... دانلود کل پاورپوینت از ...

دانلود برنامه پاورپوینت نسخه ویندوز آپدیت 2017 از بازار ...

‏‏آموزش برنامه مایکروسافت آفیس پاورپوینت 2016 ... 2017 از دانلود ، نصب تا ... اسلاید36 ...

دانلود پاورپوینت حقوق رسانه ها – 21 اسلاید | اول پروژه

نیاز است تا ... اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از ...

دانلود پاورپوینت و تحقیق آماده دانلود پاورپوینت چهارشنبه ...

پروژه آماده برای کسر خدمت سربازی تا ... اسلاید از پاورپوینت ... دانلود کل پاورپوینت از ...

دانلود شبیه سازی با متلب مقاله ISI و آموزش مکانیک MATLAB FOR Applying GDQM

تحقیق درباره اساس كار مانيتورهاي LCD

دانلود مقاله تاريخچه شنا

تشريح اهميت جايگاه هنر در جامعه و نظام آموزشي 26ص

دانلود پاورپوینت مديريت اطلاعات كتاب‌ شناختي به‌ وسيلة نرم‌ افزار

دانلود پاورپوینت نگاهی به روند آموزش کارآفرینی در جهان - 18 اسلاید

پاورپوينت با عنوان اصول تغذيه صحِِِيح

دانلود مقاله کودکان بی هويت و آينده 18 ص

پاورپوينت با عنوان اصول تغذيه صحِِِيح

مقاله رضایت مشتری