دانلود فایل


پروژه بررسی دوستي هاي قبل از ازدواج و تاثير آن در بهداشت زندگي زناشويي - دانلود فایلدانلود فایل زناشویی و تأسیس زندگی مشترک خانوادگی یک خواسته طبیعی است که غرائزش در وجود انسانها نهاده شده است. و این خود یکی از نعمت‌های بزرگ الهی است . پی

دانلود فایل پروژه بررسی دوستي هاي قبل از ازدواج و تاثير آن در بهداشت زندگي زناشويي


نوع فایل: word
قابل ویرایش 90 صفحه

جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی

مقدمه:
زناشويي و تأسيس زندگي مشترك خانوادگي يك خواسته طبيعي است كه غرائزش در وجود انسانها نهاده شده است. و اين خود يكي از نعمت هاي بزرگ الهي است . پيمان مقدس زناشويي رشته اي است آسماني كه دل ها را به هم پيوند مي زند، دل هاي پريشان را آرامش مي دهد، افكار پراكنده را به يك هدف متوجه مي سازد. خانه، جايگاه عشق و محبت، كانون انس و مودت و بهترين آسايشگاه است.
هر پسر و دختري كه به سن بلوغ مي رسند بزرگترين آرزويشان اين است كه ازدواج كنند و با تأسيس زندگي مشترك زناشويي ، استقلال و آزادي بيشتري بدست آورند . يار و مونس مهربان و محرم رازي داشته باشند . آغاز زندگي سعادتمندانه خويش را از زمان ازدواج حساب مي كنند و برايشان جشن مي گيرند . زن براي مرد آفريده شده و مرد براي زن ، و مانند مغناطيسي يكديگر را جذب مي كنند.
تربيت جنسي جوانان مسئله پر اهميتي است . زيرا دنياي جوانان روز به روز همراه با رشد علمي و اقتصادي و موفقيتهاي فرهنگي دنياي امروزي غني تر مي شود. بروز قابليت تحريك جنسي فوق العاده با تكوين خط مشي نادرست آن كه در جوانان كمتر بر عدم سلامتي اوست لذا براي بروز آن مراعات و مراقبت هاي دقيق والدين لازم است.

موضوع تحقيق و بيان مسئله:
جواني دوره بحران و زمان شورش است از مسائل دوره جواني تمايلات شديد جوانان به برقراري ارتباط با جنس مخالف است و تمايلات به يكباره در اين دوره بروز نمي كند بلكه در دوره جواني افزايش مي يابد و اگر تحريك وضع شود ، احتمالاً بصورت اميال مفرط جنسي در مي آيد و به تمايلات شديدتر منتهي مي گردد. كه گاه به انحرافات جنسي مي انجامد و يا به صورت رفتارهاي غير عادي كه براي جلب توجه انس مخالف است جلوه گر مي شود.
اگر مسائل جنسي براي جوانان حساب شده و كنترل شده باشد و او بتواند از راه صحيح كه مورد قبول اجتماع او نيز هست با جنس مخالف خود ، روابط درست و مشروع برقرار كند هرگز با مشكل روبرو نخواهد شد.
در روابط دختر و پسري اندازه مهم است زيرا باعث تكلم با يكديگر و توانايي نگاه مستقيم آنها و غيره مي شود.
رابطه صحيح ، رابطه اي معقول و قوي است كه شرعاً قابل قبول است و امنيت و سلامت و حقوق طرفين ،كاملاً محفوظ مي گردد. هر گونه اختلالي كه در رفتار فرد روي مي دهد در چگونگي ايجاد رابطه با افراد تأثير مي گذارد.
از نقشه هاي شوم استعمار گران اين است كه در آزادي روابط دختران و پسران بكوشد و به هر بهانه اي كه امكان دارد آنها را به هم نزديك نمياد . به جوانان بياموزند كه ازدواج يعني آغاز محدوديت و محروميت از لذتهاي جنسي و زندگي يعني تنوع در سكس . عده اي از روانشناسان ، بويژه آنها كه غربي هستند قائل به ارضاي آزادي بي بند و بار غريزه هستند و عقيده دارند در اين رابطه هيچ گونه منعي و سخت گيري نبايد باشد . آنها در طريق اهداف و مقاصد خود عقايد ديني را نفي مي كنند و ارزشهاي انساني را ناديده مي گيرند و معتقد هستند وجود هر گونه منع و سخت گيري سبب پيدايش عقده ها ، و نابساماني هاي رواني است، آزادي بي بند و باري در اعمال غرايز سبب پيدايش نابساماني ها و مشكلات فردي و اجتماعي بسياري است كه جلوه اي محدود از آن در دنياي غرب و يا در جوامعي كه كمونيسم جنسي رواج يافته ديده مي شود. نمونه اين همه كه كودكان بي سرپرست ، زنان آلوده و مردان خود فروش.
روابط جنسي با جنس مخالف ، قبل از زناشويي صرف نظر از موارد استثنايي براي هر دوجنس مخصوصاً براي دختران بي اندازه دشوار است . در جامعه اي كه آشنايي زن و مرد با يكديگر مجاز نيست روابط جنسي زن و مرد عموماً توسط فحشا قابل حل است . اين نوع رابطه جنسي نيز مشكلات جنسي – حيثيتي و مالي را به همراه دارد. نيروي جنسي محروم و متراكم ، خطر كامجوئيهاي بدني و انحرافي افزايش مي يابد . بيماريهاي مقاربتي ها، زناي محضه ، خيانت به جريم زناشويي افزايش مي يابد. آبستني هاي آزاد و كودكان خارج از بستر زناشويي افزايش مي يابد.
به علت روابط آزاد دختر و پر قبل از زناشويي و شكايت خانواده هاي دختران به دادگستري زناشويي هاي اضطراري رو به افزايش است.
آشنايي و دوستي پسر و دختر در ايران بنا به سنت ديرين ، بسيار دشوار و بطور كلي هنوز غير معمول است . در صورتي كه نياز زن و مرد به آشنايي و معاشرت با يكديگر ،نياز طبيعي و جهاني است .

فهرست مطالب:
مقدمه
موضوع تحقيق و بيان مسئله
از دشواری های محقق آمیزش با جنس مخالف
اهداف تحقیق
دلایل انتخاب موضوع
فرضیه ها
ادبیات تحقیق
موضع گیری های نظری در قلمرو دوستی و عشق
تعریف دوستی
تعریف عشق
معنی و مفهوم عشق ورزیدن
مراحل دوستی
انواع دوستی
تعریف بهداشت روانی
دوستی های قبل از ازدواج و تأثیر آن بر بهداشت روانی زندگی زناشویی
تعریف سلامت روانی از دیدگاه دانشمندان مختلف
پژوهش های انجام شده در زمینه موضوع
نتیجه گیری کلی از یافته های پژوهش
پیشنهادها
منابع

منابع و مأخذ:
1ـ ابطحي ، سيد مصطفي ، زناشويي از نظر اسلام ، بي تا ، انتشارات عبدالرحيم علني.
2ـ احمدي ، علي اصغر ، تحليلي تربيتي بر روابط دختر و پسر در ايران ، انتشارات انجمن اوليا و مربيان جمهوري اسلامي ايران ، چاپ دوم 1373.
3ـ استون ، هانا ، استوان ، آبراهام ، پاسخ به مسائل جنسي و زناشويي ، انتشارات گلشاني ، چاپ دهم 1368.
4ـ اسلامي بجنوردي ، علي ، بهداشت و درمانهاي جنسي ، ج 1 ، انتشارات خورشيد ،چاپ اول 1377.
5ـ اميني ، ابراهيم ، آيين تربيت ، انتشارات اسلامي ، تهران ،1359.
6ـ بوسكايا ، لئو ، زندگي عشق و ديگر هيچ ، قراچه داغي ، مهدي ، نشر اوحدي ، چاپ دهم 1357.
7ـ حسيني ، ابوالقاسم ، اصول بهداشت رواني ، انتشارات دانشگاه مشهد ،چاپ دوم 1363.
8ـ حقاني ، حسين ، بلاهاي اجتماعي قرن ما ، انتشارات طباطبايي قم ، چاپ سوم 1348.
9ـ خيليل ، سياوش ، روانشناسي نوجواني ،بي تا.
10ـ خوداكوف ، ن . م ، آنچه بايد همسران جوان بدانند ، مؤسسه مطبوعاتي عطائي ، چاپ ششم 1364.
11ـ داكو ،پير (DACO,P) ،روانشناسي تربيتي ، رزم آرا ، هوشيار ، انتشارات پسنج ، تهران 1366.
12ـ راسل ، برتراند (B.RUSSELL) زناشويي و اخلاق ، يوسفي ، ابراهيم نشر انديشه ، تهران 1357.
13ـ رشيد پور ، مجيد ، مراحل ازدواج ،چاپ ششم 1376
14- سادات ، محمد علي ، راهنماي همسران جوان ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي 1375.
15ـ ستوده ، هدايت الله ، آسيب شناسي اجتماعي ( جامعه شناسي انحرافات ) انتشارات آواي نور ، چاپ چهارم 1376.
16ـ صاحب الزماني ، ناصر الدين ،جواني پر رنج ، مؤسسه مطبوعاتي عطايي ،تهران 1344.
17ـ صادقي ، اخلاق و روابط اسلامي ، 1368.
18ـ علمدار ، مينا ، الفباي زندگي مشترك ، انتشارات حسام ،1374.
19ـ قائمي ، علي ،آسيبها ، عوارض اجتماعي ، ريشه يابي، پيشگيري ، درمان 1364.
20ـ قائمي ، علي ، خانواده و مسائل جنسي كودكان ، انتشارات انجمن اولياء و مربيان جمهوري اسلامي ايران ،تهران 1368.
21ـ قاسمي ، حميد محمد ، اخلاق جنسي از ديدگاه اسلام ، سازمان تبليغات اسلامي ، چاپ اول 1372.
22ـ كارنگي ، ويل ، آيين زناشويي ،سرمقندي ، فروغ ، چاپ دوم 1374.
23ـ كاظمي حقيقي ، ازدواج پايدار و شرايط آن ، كانون فرهنگي انتشاراتي سايه نما 1377.
24ـ كوچتكوف ، د، لاپيك ، م (KOCHTKOV , D , LAPIK.M) ،روانشناسي و تربيت جنسي كودكان و نوجوانان ، تقي زاده ، محمد ، انتشارات بنياد ، تهران 1365.
25ـ گنجي ، حمزه ، بهداشت رواني ، ارسباران ، تهران 1379.
26ـ گينو ، ح ، نوجوانان وخانواده ، وهاب زاه ، هايده ، انتشارات معين ، چاپ اول 1370.
27ـ مجد ، محمد ، موحد خواه ، مجيد ، انسان در مسير زندگي ، انتشارات بدر 1376.
28ـ مشايخي ، مهدي ،سواداگران فحشاء ، انتشارات ميثم 1365.
29ـ مطهري ، مرتضي ، اخلاق جنسي در اسلام و جهان غرب ، بي تا 1365.
30ـ مهابادي راد ،ناهيد ، روانشناسي ازدواج ، فرهنگي اميد ، چاپ اول 1372.
31ـ ميلاني فرد ، بهروز ،بهداشت رواني، نشر توسن ، 1370.
32ـ ناظري ،مهرداد ،نادري مهر ، ش ، عشق و معني ، چاپ حيدري 1373.
33ـ مك فادن ، بلوغ و ازدواج ،مهرين ، مهرداد ، انتشارات ميلاد ،چاپ دهم 1375.


پروژه


بررسی


دوستی های


قبل


از


ازدواج


و


تاثیر


آن


در


بهداشت


زندگی


زناشوییمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت سرزنده بودن در محل کار

برداشت هاي جديد از نظريه س پي اچ (تحول زماني و اسپين )

وب سایت فروش فایل با php

اقدام پژوهی کودکان دیر آموز

اقدام پژوهی کودکان دیر آموز

G925A رام فارسی حل ۴جی اندروید ۶٫۰٫۱ سامسونگ

دانلود فایل فلش فارسی گوشی نوکیا nokia 216 RM-1187 با لینک مستقیم

تحقیق درمورد فارسی شکر است

تحقیق در مورد طراحي پيمايشهاي لرزه‌اي سه بعدي (3D) 103 ص (word)

گزارش کارآموزی اجرای ساختمان